Informace pro zákazníky: Prosíme zákazníky aby při výběru výdejního místa Z-Box a Alzabox volili v košíku platbu převodem. Dobírku u Z-Boxů a Alzaboxů již nepodporujeme. Děkujeme za pochopení.

Recyklace elektroodpadu a baterií

Vážení zákazníci,

ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s.

Po ukončení životnosti právě zakoupeného výrobku je nezbytné tento výrobek odevzdat na místo zpětného odběru. Jen tak bude zajištěna jeho ekologická likvidace. Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. Odpadní elektrozařízení zaneste na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.

V případě nákupu nového výrobku podobného typu a použití můžete též vysloužilé odpadní elektrozařízení bezplatně předat přímo prodejci (ve stejném počtu kusů). Do poznámky v košíku, mailem nebo telefonicky nás informujte, o této skutečnosti a my Vám zašleme štítek pro bezplatné zaslání zboží přes kurýra.
Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr odpadních elektrozařízení, můžete využít i této akce.

Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný odvoz a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL a.s. Sběrná místa naleznete také na stránce https://www.asekol.cz/sberna-mista/ . Po zadání vašeho PSČ či místa bydliště se vám na mapě zobrazí sběrná místa kam lze elektrozařízení odnést. Pokud byste si nevěděli rady jak své nejbližší sběrné místo najít, neváhejte nám zavolat či napsat a mi Vám se vší poradíme. 

Pokud se elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci. Pokud takové elektrozařízení skončí na skládce, může poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, neboť může obsahovat množství nebezpečných látek.

Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování elektroodpadů je jejich recyklace. Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů, přičemž tyto materiály lze opětovně použít, tím šetřit přírodní zdroje a současně omezovat zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická likvidace.
popelnice

 

Skupiny elektrozařízení: 

Skupina 1 - Zařízení pro tepelnou výměnu,
Skupina 2 - Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2,
Skupina 3 - Světelné zdroje,
Skupina 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu,
Skupina 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu,
Skupina 6 - Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.


Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí nás všech!

*********

Likvidace vysloužilých baterií

 

Na webových stránkách společnosti www.ecobat.cz jsou k dispozici veškeré informace týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy.

 

Vážení zákazníci,
vyřazené baterie prosím doručte na sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Přispějete tak k jejich správné likvidaci, obnově a recyklaci.
Jaké baterie třídíme?
  • Prostřednictvím červených venkovních kontejnerů na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií.
  • Odevzdáním baterií v obchodech, které mají ze zákona povinnost ve svých provozovnách sběrné boxy umísťovat.
  • Odevzdáním baterií do sběrného dvora.
  • Organizuje-li vaše obec mobilní sběr nebezpečného odpadu, jehož součástí často bývá i sběr baterií, můžete využít i této akce.
  • Sbírat a k recyklaci odevzdávat můžete všechny typy běžných baterií používaných v domácnosti (tj. knoflíkové, mikrotužkové, tužkové, malé a velké monočlánky, ploché baterie, 9V baterie i akumulátory lehčí než 1 kg). Třídit je třeba i baterie z notebooků, fotoaparátů, kamer a dalších elektrospotřebičů.
  • Ve sběrných dvorech od vás bezplatně přijmou také speciální přenosné baterie a malé olověné akumulátory.
  • Pokud je baterie součástí elektrozařízení, můžete ji buď vyndat a vložit do sběrného boxu na použité baterie, nebo ji ponechat v zařízení, a to celé vyhodit do kontejneru na elektrospotřebiče. O vyjmutí baterií z elektrospotřebičů se pak postará zpracovatel. A následně je odevzdá ECOBATu.
Pokud si nejste jisti, kam můžete baterie odnést, pak doporučujeme vyhledavač na mapa.ecobat.cz. Stačí jen zadat vaši adresu.